Wat kan BODE Fonds voor je doen?

BODE Fonds verstrekt leningen aan duurzame initiatieven om de ontwikkelkosten te dekken. Dat maakt het mogelijk om een project professioneel te laten ontwikkelen. De initiatieven voldoen aan dezelfde voorwaarden als genoemd bij BODE Support. De lening wordt terugbetaald na financial close, vermeerderd met een risico-opslag. Mocht het project toch niet tot realisatie komen dan wordt de lening kwijtgescholden.
BODE Support ondersteunt initiatiefnemers bij het indienen van een aanvraag bij BODE Fonds, maar heeft geen invloed op de besluitvorming binnen BODE Fonds.

Hoe werkt het in de praktijk?

Er zijn twee wegen waarlangs initiatieven met BODE Fonds in contact kunnen komen: rechtstreeks en via BODE Support. In beide gevallen zal BODE Fonds een uitgebreide vragenlijst voorleggen waarin gegevens over de aanvrager en de stand van zaken m.b.t. het project in detail worden gevraagd. Zij volgt haar eigen procedure om te beoordelen of een projectvoorstel voor een lening in aanmerking komt.

Wie zijn BODE Fonds?

BODE Fonds is een onderdeel van het Energie Fonds Brabant (EFB)en wordt beheerd door de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM). De provincie heeft hieraan haar medewerking verleend. Het EFB heeft procedures en documenten ontwikkeld om BODE Fonds op een transparante wijze te laten functioneren.