.

VOG-verklaring

Per 1 januari 2019 is voor alle vrijwilligers een VOG-verklaring verleend.